[1]
Okocha, E.C., Onwubuya, E.I., Osuji, C.U., Ahaneku, G., Okonkwo, U.C., Ibeh, N.C., Aneke, J.C., Nwachukwu, E. and Onah, C. 2015. Serum Ferritin and Severity Scores in Sickle Cell Disease Patients in Nnewi (South East Nigeria). Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 11, 2 (Sep. 2015), 1-7. DOI:https://doi.org/10.9734/BJMMR/2016/20405.